Ffit Cymru - Soffa i 5K

Ffit Cymru - Soffa i 5K

Cwmni Da

Cynllun Soffa i 5km Rae Carpenter ar gyfer FFITCymru Mae cynllun cardio Rae yn rhaglen i’ch cael chi o’r soffa i redeg 5km mewn cyfnod o 6 wythnos. Mae’r cynllun yn cynnwys cerdded a jogian/rhedeg mewn ysbeidiau (intervals). Maen nhw'n ysbeidiau cynyddol – i chi allu canolbwyntio ar yr amser yr ydych chi’n gallu jogian/rhedeg, yn hytrach na'r pellter. Wrth i chi gynyddu ar eich cyflymdra yn ystod yr amser jogian/rhedeg fe fyddwch yn naturiol yn gwella ar eich pellter. Byddwch yn cwblhau 3 diwrnod o cardio yr wythnos os ydych chi’n dilyn cynllun un o’r pum arweinydd (ynghyd â’u cynllun ymwthiant). Ac felly fe fyddwch yn adeiladu ar eich ffitrwydd a'ch cryfder dros yr wythnosau nesaf fel eich bod chi’n gallu cwblhau’r 5km. Mae’r cynllun yn gweithio! Rhowch ffydd ynddi! Ac ewch amdani! This is a Welsh language podcast which accompanies the S4C Show, FFIT Cymru. Rae Carpenter's cardio plan is a programme to get you off your sofa and running 5k within 6 weeks. The plan includes walking and jogging intervals which focus on increasing the time you spend moving, and not the distance. As you increase your speed, you will naturally increase your distance.

Categorias: Salud

Escuchar el último episodio:

Dyma ddiwrnod olaf y cynllun rhedeg, ac unwaith eto fyddwch chi'n ceisio gwella amser i chi gwblhau'r her 5K. Barod?

Today is the last day of the sofa to 5K plan, and once again you'll try and improve your time. Ready?

Episodios anteriores

 • 22 - Soffa i 5K : Wythnos 7, Rhediad 3 
  Sat, 11 May 2019
 • 21 - Soffa i 5K : Wythnos 7, Rhediad 2 
  Sat, 11 May 2019
 • 20 - Soffa i 5K : Wythnos 7, Rhediad 1 
  Sat, 11 May 2019
 • 19 - Soffa i 5K : Wythnos 6, Rhediad 3 
  Sat, 04 May 2019
 • 18 - Soffa i 5K : Wythnos 6, Rhediad 2 
  Sat, 04 May 2019 - 0h
Mostrar más episodios

Más podcasts salud de Guatemala

Más podcasts salud internacionales

Elige la categoria de podcast